månadsarkiv: maj 2011

Handelsministern föreslår en reglering för alla tobaksprodukter på KKR

Med anledning av den förestående revideringen av tobaksprodukt-direktivet har Sverige anmält ”En enhetlig och ansvarsfull tobaksproduktreglering för Europa” som informationspunkt vid konkurrenskraftrådet den 30 maj. Snus är i dag förbjudet att saluföra utanför Sverige enligt tobaksproduktdirektivet. Samtidigt kan liknande, ofta mer farliga produkter florera fritt i princip helt oreglerade. Regeringen föreslår nu en enhetlig och ansvarsfull produktreglering som omfattar samtliga tobaksprodukter och som – till skillnad från nuvarande ordning – ligger i linje med såväl principen om fri rörlighet för varor som en god folkhälsa.

Det enhetliga patentskyddet (f.d. EU-patentet) kommer att diskuteras för att förbereda en eventuell överenskommelse vid ett extrainsatt möte i konkurrenskraftsrådet i slutet av juni. Rådet kommer också att diskutera hur man ska gå vidare med den viktiga frågan om en enhetlig europeisk patentdomstol. Regeringen välkomnar kommissionens förslag och det ungerska ordförandeskapets ambitioner att nå en överenskommelse om det enhetliga patentskyddet. Det är också mycket glädjande att vi nu gör framsteg även när det gäller den enhetliga patentdomstolen.

Rådet kommer även att anta slutsatser om kommissionens förslag till åtgärder för att stärka och effektivisera den inre marknaden, den s.k. inremarknadsakten. Regeringen välkomnar att flertalet av de förslag och prioriteringar som drivits från svensk sida även omfattas av slutsatserna och kommissionens åtgärder. Till dessa hör bl.a. ett enhetligt patent, en digital inre marknad, översyn av energiskattedirektivet, regelförenkling och en tuffare kontroll av genomförandet av EU-lagstiftningen i medlemsländerna.

Det är viktigt att vi ger en tydlig signal till kommissionen att inremarknadsakten ska ge prioritet åt åtgärder som stärker Europas konkurrenskraft och tillväxt. Vi måste fokusera våra insatser så att de föreslagna åtgärderna får ett snabbt och fullt genomslag för att skapa en modern och effektiv inre marknad utan hinder för företag och konsumenter, säger Ewa Björling.

Ulf Kristersson träffar Litauens socialförsäkringsminister för ett bilateralt möte

Måndagen den 30 maj träffar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson Litauens socialförsäkringsminister Donatas Jankauskas för ett bilateralt möte. Donatas Jankauskas är på besök i Sverige för att lära sig mer om den svenska pensionsreformen samt det svenska pensionssystemet och träffar Ulf Kristersson för att byta erfarenheter.

Arbetsmarknadsministern besöker Prima-Gruppens projekt i Fruängen och Åkersberga

I dag måndagen den 30 maj besöker arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Prima-Gruppens projekt i Fruängen och Åkersberga. Prima-Gruppen är ett brukarstyrt socialt företag som bedriver arbetsrehabilitering för personer som varit beroende av alkohol eller narkotika. Med vid besöket är också Anna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholms stad.

Programmet inleds på Krinolinen i Fruängen som är ett av Sveriges största rehabiliteringscenter med 100 platser för personer som vill komma ur sitt missbruk.

Därefter blir det besök på Roo Gård i Åkersberga som är ett socialt företag där 45 personer bor och arbetar med bland annat bygg och snickeri, lantbruk samt café- och ridskoleverksamhet.

Dagen avslutas med ett samtal om socialt företagande.

Program
12.30 – 14.00 Besök på Krinolinen, Fredrika Bremers gata 33, Fruängen
– Lunch
– Rundvandring och information om Prima-Gruppen samt Krinolinen
– Träff med LJ flytten som bedriver flyttverksamhet

15.00 – 16.00 Besök på Roo Gård, Åkersberga
– Allmän information om Roo Gård på stallcaféet
– Ridskola och hästar
– Rundtur med bil, besök hos boende och arbetsplatser

16.00 – 16.30 Information om PG produktions klottersanering

16.30 – 17.15 Frågor och diskussion om verksamheten och socialt företagande

Svenska valövervakare till parlamentsvalet i Makedonien

Regeringen har idag beslutat att sända en långtidsobservatör samt tre korttidsobservatörer för att bevaka parlamentsvalet i Makedonien den 5 juni 2011.

Det är viktigt att de lokala valen i Makedonien genomförs på ett fritt och rättvist sätt i enlighet med demokratiska och internationella normer, säger biståndsminister Gunilla Carlsson, Sverige stödjer aktivt landets EU-närmande.

Beslutet att skicka valövervakare har fattats efter en begäran från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Gunilla Carlsson talar om utvecklingsfrågor på Handelshögskolan

Utrikesdepartementet och SITE, Stiftelsen Östekonomiska Institutet, på Handelshögskolan i Stockholm har inlett ett samarbete med att arrangera en årlig konferens om utvecklingsfrågor, varav den första äger rum den 30 maj på Handelshögskolan.

Årets evenemang bär titeln ”Challenges for Aid Effectiveness”. En blandning av internationella och svenska utvecklingsekonomer kommer att diskutera en rad aspekter av biståndseffektivitet, ett ämne som just nu är högaktuellt inför det fjärde internationella mötet om biståndseffektivitet som kommer att äga rum senare i år i Busan, Sydkorea.

Biståndsminister Gunilla Carlsson deltar och håller ett inledningsanförande.

Tid och plats:
Tid: Måndagen den 30 maj, kl 09.00
Plats: Stora Salen, Holländargatan 32, Handelshögskolan

Hans Dalborg utreder Regeringskansliets förvaltning av statligt ägda företag

Finansmarknadsminister Peter Norman har i dag utsett Hans Dalborg till utredare för att se över hur Regeringskansliets förvaltning av hur statligt ägda företag bör bedrivas och organiseras.

Medborgarna äger de statliga bolagen gemensamt. De ska förvaltas så effektivt och professionellt som det är möjligt. Vi bör pröva hur man på bästa sätt säkrar förtroendet för bolagen och säkerställer att de styrs med sina ägares intressen för ögonen, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Jag uppskattar att Hans Dalborg har åtagit sig detta uppdrag. Han har under lång tid arbetat med bolagsstyrning och har en djup kunskap inom området, säger Peter Norman.

Utredningen ska enligt de direktiv som regeringen beslutat bland annat:

– Klarlägga vilken organisationsform som är lämpligast för förvaltningen av de statliga bolagen.
– Utreda hur förvaltningen ska bli mer effektiv samtidigt som riksdagen och regeringen även i fortsättningen ska ha god insyn och inflytande över bolagen.
– Redovisa andra länders erfarenheter av bolagsförvaltning.

Idag bedrivs mycket av den operativa statsförvaltningen via myndigheter som regeringen styr. Förvaltningen av de statliga bolagen utgör ett undantag då Regeringskansliet ansvarar för såväl beslut om den övergripande inriktningen för bolagsförvaltningen som den löpande förvaltningen av de enskilda bolagen.

– En viktig utgångspunkt är att regeringen och riksdagen även i fortsättningen ska ha inflytande över strategiskt viktiga beslut om bolagen, säger Peter Norman.

Uppdraget ska vara klart i januari 2012.

Hans Dalborg har tidigare varit VD och styrelseordförande för Nordea. Han är också ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Bildt besöker NATO-kommandot för Libyen i Neapel

I dag, fredagen den 27 maj, anländer Carl Bildt till Neapel i Italien, där bland annat NATO-kommandot (Allied Joint Force Command Naples) för Libyen är baserat. NATO-kommandot i Neapel leder de samlade militära insatserna i Libyen för att stödja genomförandet av FN-resolutionen 1973.

Under dagen kommer Carl Bildt att möta ansvariga för att gå igenom de olika militära operationerna – inklusive de svenska insatserna – och hur dessa kan fortsätta för att hålla uppe det militära trycket mot Muammar al-Khaddafi i Libyen.

Eskil Erlandsson inviger Elitloppet

På söndag den 29 maj anordnas årets Elitlopp på Solvalla. Tävlingen som firar 60 år är sommarhalvårets största idrottsarrangemang och drar cirka 55 000 besökare. Regeringens ”hästminister” Eskil Erlandsson inviger loppet.

Tid och plats:
Tid: Söndag den 29 maj klockan 12.00-12.15
Plats: Stallbacken, Solvalla Box 20501, 161 02 Bromma