månadsarkiv: oktober 2011

Finansiell stabilitet i fokus på nordiskt finansministermöte

Tisdagen den 1 november deltar finansmarknadsminister Peter Norman i mötet med Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik i Köpenhamn. Ministrar från de nordiska länderna ska bland annat diskutera aktuella nordiska skattefrågor och ekonomisk-politiska utmaningar för den finansiella stabiliteten i EU.

Samma morgon kommer statssekreterare Hans Lindberg att delta på ett frukostseminarium om ett nordiskt informationsutbyte för att bekämpa skatteflykt.

Efter ministermötet kommer ministrarna hålla en gemensam presskonferens.

Frukostseminarium:
Nordiskt stopp för skatteflykt – om informationsutbyte på skatteområdet
Plats: DAC, Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B
Tid: 8:00-9:30

Presskonferens
Plats: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10-12
Tid: 13:45-14:00

Odling mitt i miljonstaden

Är det möjligt att få närproducerade grönsaker mitt i New York? På måndag besöker landsbygdsminister Eskil Erlandsson Gotham Greens som odlar både grönsaker och frukt mitt i miljonstaden New York.

I Sverige har vi småskaliga takodlingar och koloniträdgårdar i stadsmiljö, men Gotham Greens har tagit stadsodlingen ett steg längre. Här har de grönsaksodling mitt i New York. I år väntas skörden ge över 80 ton närproducerade grönsaker och frukt som distribueras till restauranger och butiker i staden.

Det ska bli väldigt spännande att se hur man i miljonstaden New York har lyckats med stadsodling. Detta är ett koncept som jag tycker är intressant och som jag tror kommer att växa, även i Sverige. Den odling som redan idag sker på vår landsbygd kan kompletteras med en stadsnära odling som inte bara ger fördelar med lokalproducerad mat utan som även kan tillvarata spillvärme och tomma takytor. Dessutom kan människor få en annan förståelse för odlingens förutsättningar och för vår mat genom stadsnära odling, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Fredrik Reinfeldt besöker Nationellt centrum för kvinnofrid

Onsdagen den 2 november besöker statsminister Fredrik Reinfeldt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. Han kommer där att samtala med personal som arbetar med metodutveckling, information, utbildning och forskning om bland annat våld i relationer. Medverkar vid samtalet gör även personal från kvinnofridsmottagningen och Kvinnofridslinjen. Båda drivs av NCK.

Fram till årsskiftet besöker statsministern verksamheter för att möta och samtala med människor som arbetar för att förhindra, eller är offer för, våld i nära relationer. Besöken är en del av Fredrik Reinfeldts återkommande resande i Sverige. Fredrik Reinfeldt har sedan han blev statsminister gjort över 160 resor i landet.

Ur programmet:
10.00-11.00 Samtal med personal från Nationellt centrum för kvinnofrid.
Adress: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingång 17.

Nya ambassadörer till Stockholm

Fyra ambassadörer överlämnar fredagen den 28 oktober 2011 sina kreditivbrev till H.M. Konungen.

Malaysia
Malaysias nyutnämnde ambassadör Dato’ Badruddin Ab. Rahman är född 1957, har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1983 och har de senaste åren innehaft följande befattningar:

2009-2011 Statssekreterare för Europa, Amerika och Afrika, Utrikesministeriet
2008-2009 Statssekreterare för Mellanöstern och Nordafrika, Utrikesministeriet
2005-2008 Ambassadör i Alger
2003-2005 Statssekreterare i Utrikesministeriet
2001-2003 Chef vid enheten för Sydostasien, Utrikesministeriet

Belgien
Belgiens nyutnämnde ambassadör Jan Van Dessel är född 1952 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1978. De senaste åren har han innehaft följande befattningar:

2007-2011 Ordförande CIPS (Kommittén för handhavande av internationella organisationer i Belgien), Utrikesministeriet
2003-2006 Ambassadör i Finland
2000-2003 Tjänstgöring vid enheten för civil krishantering, Utrikesministeriet
1998-2000 Ambassadör i Argentina
1994-1997 Ambassadör i Zaire

Sri Lanka
Sri Lankas nyutnämnde ambassadör Oshadhi Alahapperuma är född 1972 och har arbetat inom telekommunikationssektorn.

Han har bland annat genomgått utbildning på Ericsson i Stockholm och Göteborg i mars 2004 resp. oktober 2005.

Ambassadör Alahapperuma har varit anställd som ingenjör på Mobitel Ltd. mellan 2003 och 2010.

Sedan 2010 har han tjänstgjort som privatsekreterare till Ministern för ungdomsfrågor.

Island
Islands nyutnämnde ambassadör Gunnar Gunnarsson är född 1948 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1989. Han har de senaste åren innehaft följande befattningar:

2008-2011 Ambassadör vid Utrikesministeriets politiska avdelning
2002-2008 Islands Ambassadör och ständige representant vid NATO, WEU i Bryssel och OPCW i Haag
2001-2002 Chef för Utrikesministeriets enhet för frågor rörande försvar
1998-2001 Ambassadör vid Utrikesministeriets politiska avdelning

Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster

Regeringen har i dag tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster. Utredningen föreslår inte sänkt moms på någon av de tjänster som analyserats i betänkandet då man bedömer att det inte är samhällsekonomiskt effektivt att sänka momssatsen. Sänkt moms skulle inte heller innebära någon regelförenkling för företagen.

I betänkandet har frågan om sänkt moms på följande tjänster analyserats: Renovering och reparation av privata bostäder, fönsterputsning och städning i privata hushåll, mindre reparationer (av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne), hemtjänster (såsom hemhjälp och vård av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder) samt frisörverksamhet.

Utredningen har tidigare, i delbetänkandet Sänkt restaurang- och cateringmoms, föreslagit sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster, en åtgärd som bedömdes medföra positiva sysselsättningseffekter. En sänkning av restaurangmomsen innebär också att restaurang- och cateringföretag i större utsträckning kan tillämpa en enda momssats i stället för två. Låg moms på frisörtjänster eller mindre reparationer innebär i stället en ökad administrativ börda för företagen som skulle få hantera fler skattesatser än i dag. En frisör skulle till exempel få tillämpa låg moms på frisörtjänster men normalskattesatsen skulle fortfarande gälla för försäljning av hårvårdsprodukter.

Vidare konstaterar utredningen att flera av tjänsterna kan berättiga till HUS-avdrag och enligt utredningens direktiv ska låg moms inte införas för tjänster som redan omfattas av reglerna om HUS-avdrag. Möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete och s.k. ROT-arbete har fått den gemensamma benämningen HUS-avdrag.

Utredningen i sin helhet

Riksdagsledamöter övervakar presidentval i Kirgizistan

Walburga Habsburg Douglas (M) leder en internationell delegation som övervakar ett presidentval i Kirgizistan på söndag den 30 oktober.

Den internationella delegationen består av ledamöter från OSSE:s parlamentariska församling (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa), Europarådets parlamentariska församling och Europaparlamentet. Valövervakningen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Valövervakningen sker i vissa utvalda delar av landet. Parlamentarikernas uppgift är att på plats i olika vallokaler övervaka valtillfället, försegling av röstsedlar och rösträkning.

Walburga Habsburg Douglas (M), som av OSSE utsetts till ledare av delegationen, är en av församlingens nio vicepresidenter och ordförande i riksdagens OSSE-delegation. Från OSSE-delegationen deltar även Kerstin Engle (S), Monica Green (S) och Carin Runeson (S).

På måndag den 31 oktober hålls en presskonferens i Bishkek om erfarenheterna från presidentvalet i Kirgizistan. Walburga Habsburg Douglas kommer då att tillsammans med de andra organisationernas representanter presentera ett gemensamt uttalande om i vilken mån valet är genomfört i enlighet med internationella överenskommelser.

Mer information om OSSE:s parlamentariska församling och valövervakningen kan läsas på organisationens hemsida: www.oscepa.org.

Fredrik Reinfeldt deltar i Nordiska rådets möte i Köpenhamn

Den 31 oktober – 1 november deltar statsminister Fredrik Reinfeldt i Nordiska Rådets session i Köpenhamn. Han kommer att träffa de nordiska och baltiska statsministrarna liksom ledarna för de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Diskussionerna kommer bland att handla om hur det öppna nordiska samhället kan främjas, hur det regionala samarbetet kan utvecklas samt aktuella EU- och internationella frågor.

Utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund, Utrikesminister Carl Bildt, handelsminister Ewa Björling, miljöminister Lena Ek, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, finansmarknadsminister Peter Norman och försvarsminister Sten Tolgfors deltar också vid sessionen.

Ur programmet:

Måndag 31 oktober
14.00-16.00 Nordiska ministerrådets globaliseringsforum, Köpenhamn.
Plats: Eigtveds Pakhus, Sal II (granne med Utrikesdepartementet).
Fototillfälle.

16.30- 18.00 Möte med de nordiska och baltiska statsministrarna.
Fototillfälle.

18.00-18.30 Presskonferens.
Plats: Eigtveds Pakhus, Sal A.

Tisdag 1 november
08.45 – 09.30 De nordiska statsministrarnas möte med Färöarnas, Grönlands och Ålands representanter.
Plats: Eigtveds Pakhus, Sal II.
Fototillfälle.

09.40-10.40 De nordiska statsministrarnas möte.
Plats: Eigtveds Pakhus, Sal II.

10.50-11.05 Presskonferens.
Plats: Eigtveds Pakhus, Sal A.

11.10 – 11.55 Möte mellan de nordiska Statsministrarna och Nordiska rådets presidium.
Plats: Eigtveds Pakhus, Sal II.

12.30 – 14.00 Drottningens lunch.
Plats: Amalienborg, Christian den VII’s Palæ.

14.30 – 14.45 Nordiska rådets session öppnas.
Plats: Folketingssalen, Christiansborg.

14.45 – 17.00 Plenum – Nordiskt toppmöte: ”Det öppna nordiska samhället”.

17.00 – 17.30 Plenum – Nordiska ministerrådets program 2012.
Norges statsminister presenterar Norges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2012 under Nordiska rådets session 2011.

Kulturministern besöker Karlstad

Måndag den 31 oktober och tisdag den 1 november besöker Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Värmlands museum och Dans i Värmland. Under Karlstadsbesöket talar ministern även vid Kulturrådets konferens om barns och ungas rätt till kultur.

Tid och plats:
Besöker Värmlands museum
Tid: 31 oktober klockan 13.30-15.00
Plats: Sandgrundsudden, Karlstad

Besöker Dans i Värmland
Tid: 31 oktober klockan 15.30-16-30
Plats: Lagergrens gata 2, Karlstad

Talar vid konferensen Av egen kraft – barn och ungas rätt till kultur
Tid: 1 november klockan 08.30-09.15
Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandersgatan 8 A-F, Karlstad

Thailand – Avrådan från resor till Bangkok och andra delar

Med anledning av situationen som råder i Bangkok och 26 provinser som följd av översvämningarna som drabbat landet, avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från icke nödvändiga resor till Bangkok och till nedan nämnda provinser i Thailand.

Avrådan gäller inte transit på Suvarnabhumi flygplats för vidare resa till andra destinationer i Thailand eller för internationella resmål.

Provinserna som omfattas är
Norra Thailand: Nakhom Sawan, Phichit, Phitsanulok, Sukhothai and Uthai Thani.
Nordöstra Thailand: Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Srisaket, Surin, Roi-et, Mahasarakham and Kalasin.
Centrala Thailand: Ayutthaya, Saraburi, Suphan Buri, Ang Thong, Chai Nat, Lopburi, Nakhom Pathom, Nonthaburi, Samut Sakhon, Pathum Thani and Singburi.
Östra Thailand: Chacheongsao, Nakhon Nayok and Prachinburi.

Med anledning av säkerhetsläget i södra Thailand avråder Utrikesdepartementet sedan tidigare från icke nödvändiga resor till de fyra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla.

Ändring i lagen om tävling med hästdjur

I propositionen föreslås att det i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om skyldighet för arrangörer av hästtävlingar att lämna information till tillsynsmyndigheten om de tävlingar som undantas från principen om icke-diskriminering.

Ändringen är motiverad av att medlemsstaterna är skyldiga, enligt kommissionens beslut 2009/712/EG, att på en internetbaserad informationssida publicera information om dessa tävlingar.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Propositionen i sin helhet