månadsarkiv: oktober 2012

Parlamentsvalet i Ukraina lugnt och fredligt men med bristande insyn

Tio riksdagsledamöter övervakade parlamentsvalet i Ukraina söndagen den 28 oktober. Valet avlöpte lugnt och fredligt men karaktäriserades av brist på administrativa resurser, bristande insyn vad gäller parti- och valkampanjfinansiering, och bristande balans vad gäller mediebevakningen. Det påpekar de internationella observatörerna i ett gemensamt uttalande.

Enligt de internationella observatörerna pågick registreringen av kandidaterna på ett öppet och inkluderande sätt, något som resulterade i att många kandidater med olika politiska åsikter fanns representerade. 400 kandidater som var nominerade fick dock avslag – hälften av dem på grund av mindre tekniska problem. Kvinnor var underrepresenterade bland kandidaterna. I ett gemensamt uttalande från valobservatörerna påpekades att den politiska miljön i samband med valet dominerades av mäktiga ekonomiska grupper, vilket var till nackdel för valprocessen.

Det konstaterar observatörer från OSSE:s parlamentariska församling, Europarådets parlamentariska församling, Natos parlamentariska församling och Europaparlamentet, som övervakade valet. De svenska riksdagsledamöterna ingick en internationell delegation på över 750 observatörer, vilket är den största valobservation som någonsin organiserats av OSSE/ODIHR.

– Med tanke på det maktmissbruk som noterats och den stora roll pengar fått i samband med valet, förefaller det som att den demokratiska processen har gått i motsatt riktning, säger Walburga Habsburg Douglas (M), en av OSSE:s parlamentariska församlings vice presidenter, som var ledare och särskild koordinatör för korttidsobservatörerna i Ukraina.

Walburga Habsburg Douglas (M) mötte under veckan som gått landets förra inrikesminister Jurij Lutsenko i fängelset i Tjernihiv-regionen, där han sitter fängslad.

– Man ska inte behöva besöka ett fängelse för att möta ledande politiska personer i landet, säger hon.

Ukrainas förra premiärminister Julia Tymosjenko som sitter fängslad, tilläts rösta från sin säng i fängelsets sjukhus i Charkiv, i söndagens val. En valurna fördes in i hennes rum på sjukhuset där hon behandlas för ryggproblem. Riksdagsledamot Jan Ericson (M) bevittnade som valobservatör händelsen på plats i rummet.

Från OSSE-delegationen deltog från riksdagen Walburga Habsburg Douglas (M), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Margareta Cederfelt (M), Peter Jeppsson (S) samt Kerstin Engle (S). Dessutom deltog fyra ledamöter som under valet ingick i OSSE-delegationen: Maria Stenberg (S), Leif Pettersson (S), Helena Bouveng (M) och Jan Ericson (M). Ytterligare en svensk parlamentariker deltog: ledamoten av Europaparlamentet Anna Maria Corazza Bildt (M).

Över 90 långtidsobservatörer och 600 korttidsobservatörer deltog totalt från hela OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Dessutom deltog mer än 100 parlamentariker från 25 olika parlament inom OSSE:s parlamentariska församling.

Dessutom deltog över 40 observatörer från Europarådets parlamentariska församling, i vilken Marietta de Pourbaix-Lundin ingick i sin delegations ledning, samt 15 parlamentariker från Natos parlamentariska församling och från Europaparlamentet.

Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Statens försäljningar av apotek (RiR 2012:10). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Skrivelsen i sin helhet

Lena Ek träffar nordiska ministerkollegor i Helsingfors

Miljöminister Lena Ek träffar i morgon, den 31 oktober, sina nordiska ministerkollegor. Detta sker i samband med Nordiska rådets session. Miljöministrarna kommer bland annat att diskutera klimat och giftfri miljö.

På ministrarna dagordning står bland:
– Uppföljning efter Rio+20, bl.a grön ekonomi, välfärdsmått bortom BNP och förstärkning av FN:s miljöprogram
– FN:s klimatförhandlingar bl.a behov av ökade utsläppsminskningar och finansiering
– Att minska de kortlivade klimatpåverkande ämnena
– Situationen för ejdern och våra havsallmäntillstånd
– Att minska farliga ämnen i varor

Lena Ek kommer under mötet, för de övriga nordiska länderna, att presentera Sveriges prioriteringar inom miljöområdet inför det svenska ordförandeskapet inom Nordiska Ministerrådet 2013.

Borgs skattesänkningar skapar osund konkurrens?

Sveriges finansminister Anders Borg och statsministern Fredrik Reinfeldt får nu hård kritik för beslutet att sänka bolagsskatten nästa år. LO-juristen Claes-Mikael Jonsson och Sekos utredare Kristoffer Arvidsson-Thonäng menar att denna förändring skapar en osund konkurrens i Europa och drabbar de sydeuropeiska krisländerna mycket hårt. Spanien och Italien lider redan av stora ekonomiska problem och hög arbetslöshet. Detta är två av de folkrikaste länderna inom EU. Kraschlandar de så kommer de dra med sig andra i fallet och det är i längden ett allvarligt hot mot såväl Euron som EU-samarbetet i stort.

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Ukraina

Tio riksdagsledamöter befinner sig just nu i Ukraina för att övervaka parlamentsvalet på söndag. Ledamöterna ingår i en internationell delegation på över 750 observatörer, vilket är den största valobservation som någonsin organiserats av OSSE/ODIHR och OSSE:s parlamentariska församling. Även observatörer från Europarådets parlamentariska församling, Natos parlamentariska församling och Europaparlamentet deltar.

En av OSSE:s parlamentariska församlings vice presidenter, riksdagsledamot Walburga Habsburg Douglas (M), är utsedd till ledare och särskild koordinator för korttidsobservatörerna i Ukraina.

Jag ser fram emot att leda korttidsobservationen i Ukraina. Demokratin runt om i världen utsätts för utmaningar varje dag och val är viktiga test på ett lands demokratiutveckling. En rättvis valkampanj och ett transparent och väl genomfört val på söndag skulle sända positiva signaler till omvärlden att Ukraina är redo att styra sitt land på ett positivt sätt med handlingskraft och inte bara med ord, säger Walburga Habsburg Douglas.

Från riksdagens Europarådsdelegation deltar Marietta de Pourbaix-Lundin (M), som är delegationens ordförande. Hon är även en del av församlingens ledning vid valet i Ukraina samt rapportör för Ukraina.

Valet kommer att vara ett test på Ukrainas demokratiska utveckling. Valperioden har överskuggats av att två av oppositionens ledare Julia Tymosjenko och Jurij Lutsenko sitter i fängelse. Efter politiskt motiverade rättegångar kan de därför inte kandidera och delta i valet, säger Marietta de Pourbaix-Lundin.

Från OSSE-delegationen deltar från riksdagen Walburga Habsburg Douglas (M), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Margareta Cederfelt (M), Peter Jeppsson (S) samt Kerstin Engle (S). Dessutom deltar fyra ledamöter som under valet ingår i OSSE-delegationen: Maria Stenberg (S), Leif Pettersson (S), Helena Bouveng (M) och Jan Ericson (M).

Över 90 långtidsobservatörer och 600 korttidsobservatörer deltar totalt från hela OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Dessutom deltar mer än 100 parlamentariker från 25 olika parlament inom OSSE:s parlamentariska församling.

Dessutom deltar över 40 observatörer från Europarådets parlamentariska församling, i vilken Marietta de Pourbaix-Lundin ingår i sin delegations ledning. Dessutom deltar även 15 parlamentariker från Natos parlamentariska församling samt från Europaparlamentet.

Mer information om OSSE:s parlamentariska församling finns på deras webb.

Se även Europarådets parlamentariska församlings webb.

Regeringen avser utreda Barnkonventionen

Regeringen avser utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag.
Jag är mycket glad att kunna presentera detta, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

De konkreta punkterna som är överenskomna är följande:

Föreslå en utredning som ska kartlägga tillämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen där utredaren bland annat ska:

– identifiera för kartläggningen särskilt angelägna områden,

– kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i den praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom dessa områden,

– beskriva karaktären och omfattningen av eventuella brister i hur barnets rättigheter tolkas och beaktas enligt ovan,

– analysera orsakerna till eventuella brister samt vid behov lämna förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter,

– analysera erfarenheter i andra länder, både hos länder som har och inte har inkorporerat barnkonventionen,

– analysera skillnader inom barnrättsområdet mellan Sverige och de länder som har barnkonventionen inkorporerad i lagen, och

– analysera vilka fördelar och nackdelar en inkorporering i svensk rätt av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige tillträtt skulle kunna medföra bl.a. mot bakgrund av ovan nämnda kartläggning och analys.

Mer pengar till växtskyddsmedel för bruna bönor

Växtskyddsmedel för bland annat lök, morötter och bruna bönor får mer pengar. Regeringen har beslutat att avsätta ytterligare 2,1 miljoner kronor till ett projekt för att bredda tillgången till växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden.

Det är roligt att fortsatt kunna stödja en verksamhet som bidrar till att stärka det svenska jordbrukets möjlighet att producera råvaror. Jordbrukets konkurrenskraft stärks också med de här pengarna, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Projektet kommer att drivas av Lantbrukarnas Riksförbund, och förhoppningen är att verksamheten ska ge ökade möjligheter att odla grödor där tillgången till växtskyddsmedel är liten. För arealmässigt mindre grödor så som morötter, lök och bruna bönor blir kostnaden för godkännande av ett växtskyddsmedel hög i relation till den areal medlet ska användas på.

60 år av nordiskt samarbete

Den 30 oktober – 1 november samlas Nordiska rådet i Helsingfors för sin 64:e session. Under sessionen deltar ett hundratal nordiska parlamentariker samt företrädare för de nordiska regeringarna. Från Sverige deltar över tjugo parlamentariker och ett antal ministrar, däribland statsministern, utrikesministern och den nordiska samarbetsministern. Vid sessionen uppmärksammas att det i år är 60 år sedan rådet bildades.

Det är i år 60 år sedan Nordiska rådet bildades och som upptakt till sessionen presenteras den 29 oktober jubileumsboken ”Nordiska Gemenskaper – En vision för samarbetet” om utvecklingen av det nordiska samarbetet. Författare är Johan Strang, forskare vid Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet och han lyfter bland annat fram utrikes- och säkerhetspolitik som ett område som kommer att bli allt viktigare i det framtida nordiska samarbetet.

Sessionens toppmöte – debatten mellan de nordiska statsministrarna och Nordiska rådets parlamentariker – har i år rubriken ”Utmaningar för den nordiska välfärdsstaten”.

Karin Åström (S), ordförande i den svenska delegationen, framhåller att detta är ett viktigt tema som riktar in sig på den verklighet som Norden står inför.

Det handlar om den demografiska befolkningsutvecklingen, välfärdens finansiering och ungdomars situation, utmaningar som är gemensamma för våra nordiska länder och som ställer stora krav på våra samhällen.

Delegationens vice ordförande Cristina Husmark Pehrsson (M) betonar också att Nordiska rådet kan bli mer effektivt.

Rådet behöver bli vassare och mer fokuserat för att vi i Norden ska kunna maximera vår styrka. Då kan vi bättre möta den globala konkurrensen, både när det gäller utmaningarna och möjligheterna.

Nordiska rådets arbete med att avskaffa gränshinder mellan de nordiska länderna är fortsatt högt prioriterat och under sessionen ska rådet ta beslut om inrättandet av en nordisk ombudsman för gränshindersfrågor. Andra frågor som kommer att debatteras är nordiskt kultursamarbete, Arktis, klimat- och miljöfrågor, ungdomsarbetslöshet, forskning och utbildning samt en nordisk alkohol- och tobakspolitik.

Sverige tar vid årsskiftet över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Vid sessionen presenterar statsministern programmet för ordförandeskapet och de frågor som kommer att prioriteras under 2013.

Justitieutskottet vill se fler civilanställda inom polisen

Polisen behöver fler civilanställda för till exempel administrativa uppgifter så att poliserna i stället kan ägna sig åt polisarbete. Det menar justitieutskottet och föreslår därför ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna i ett ärende som handlar om effektiviteten i rättsväsendets hantering av brottmål. Utskottet har bett Rikspolisstyrelsen och finansutskottet att yttra sig. Utskottet konstaterar att det enligt Rikspolisstyrelsen finns ett behov av personer med ny och bredare kompetens inom polisen.

För att polisen ska kunna utveckla sin verksamhet krävs det enligt utskottet fler civilanställda än vad som finns i organisationen i dag. Många av de arbetsuppgifter som poliser i dag sköter bör i stället civilanställda kunna ta hand om. Det gäller till exempel en del administrativa uppgifter. Poliserna måste kunna ägna sig åt polisarbete och ska vara ute i verksamheten där de behövs, menar utskottet.

Antalet civilanställda inom polisen är delvis en ekonomisk fråga, konstaterar utskottet. Men det handlar inte bara om hur mycket resurser polisen får utan även om hur resurserna används. Utskottet menar därför att en del åtgärder förmodligen kan vidtas för att komma till rätta med situationen redan inom nuvarande ekonomiska ramar. Givetvis måste hänsyn även tas i de kommande årens budgetarbete.

Utskottet föreslår att riksdagen ska be regeringen att återkomma med en redovisning av de åtgärder som vidtas för att öka antalet civilanställda inom polisen.

Regeringspartierna reserverar sig
M, FP, C och KD reserverar sig och menar att frågan om antalet civilanställda inom polisen har betydande framtida återverkningar på de offentliga finanserna. Frågan borde därför enligt partierna hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen.

Partierna anser dessutom att frågan om antalet civilanställda inom polisen är en sak som Rikspolisstyrelsen ytterst bör avgöra. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ombildas till en myndighet den 1 januari 2015. Justitieutskottet kommer att behandla förslaget senare i höst. Regeringspartierna menar att det är olämpligt att riksdagen föregriper denna förändring av polisorganisationen med ett tillkännagivande om personalsituationen inom polisen.

Waldorflärarhögskolans studerande får rätt till studiemedel

Det finns flera skolor i Sverige som utbildar lärare och förskollärare med waldorfpedagogisk inriktning. Utbildningarna vid den största av dessa, Waldorflärarhögskolan i Stockholm, har till skillnad från de andra inte berättigat till studiemedel. De har nu ansökt om att även deras studerande ska ha rätt till studiemedel. Eftersom detta inte är en högskoleutbildning krävs att det fattas särskilda beslut.

Regeringen har idag beslutat att även studerande vid Waldorflärarhögskolans förskollärar- och lärarutbildningar ska ha rätt till studiemedel från och med den 25 oktober 2012.

För att studiestöd ska kunna lämnas krävs att en utbildning är ställd under statlig tillsyn. Därför har regeringen också beslutat om att Waldorflärarhögskolan ska ställas under Högskoleverkets tillsyn.