månadsarkiv: maj 2013

Försvarministern deltog i medaljceremoni

Försvarsminister Karin Enström deltog fredagen den 31 maj i en medaljceremoni i Lund då FS 24 hedrades för sina insatser i Afghanistan under de senaste sex månaderna.

Förbandet från Södra skånska regementet, P7, har stöttat utvecklingen av de afghanska säkerhetsstyrkorna med operationellt stöd och rådgivning.

Försvarsdepartementet, 31 maj 2013

Ackreditering senast 3 juni: Officiellt besök till Norge 18-19 juni

Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia reser till Nordnorge på ett officiellt besök 18-19 juni 2013 på inbjudan av Kung Harald V och Drottning Sonja. Handels- och nordisk samarbetsminister Ewa Björling representerar Sveriges regering vid besöket, som äger rum i Harstad och Tromsö.

31 maj 2013
Utrikesdepartementet

Han ska utreda jordbrukets konkurrenskraft

Utredaren Rolf Annerberg ska i utredningen titta på vilka hinder och möjligheter som finns för en livskraftig svensk jordbruks- och trädgårdsnäring med fokus på primärproduktionen. Rolf Annerbergs uppgift är att föreslå en strategi och åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling för näringen som helhet samt att studera faktorer som har relevans för konkurrenskraften, inte bara i Sverige utan även i relevanta konkurrentländer.

- Att utreda konkurrenskraften och utvecklingsmöjligheterna för jordbruks- och trädgårdsnäringarna är både viktigt och intressant, säger den nyutsedda utredaren Rolf Annerberg.

Rolf Annerberg är i dag generaldirektör för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och ordförande i den parlamentariska miljömålsberedningen. Tidigare har Rolf Annerberg bland annat varit chef för Naturvårdsverket och kanslichef hos Margot Wallström i EU-kommissionen.

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2014 föreslå att en definition av begreppet skattepliktig för första gången införs inom fordonsbeskattningen.

Om de övriga förslagen i lagrådsremissen, och de förslag som ingick i den remitterade promemorian som inte ska granskas av Lagrådet, kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2014 beror på hur regeringen bedömer det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansierings-behoven samt de prioriteringar som görs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

Stefan Attefall besöker Kungsbacka

Måndagen den 3 juni besöker bostadsminister Stefan Attefall Kungsbacka. Han kommer där att träffa representanter för kommunen och byggbolag för att diskutera bostadsbyggandet i regionen. Han kommer även att få en guidad rundvandring i det planerade byggprojektet "Kolla Parkstad". I "Kolla Parkstad" planeras 1100 nya bostäder att byggas och blir Kungsbackas hittills största byggprojekt.

Tid och plats:
Måndagen den 3 juni kl. 13:00
Rundvandring Kolla Parkstad, samling vid Ekstas möteslokal, Gnejsvägen 75, Kungsbacka.

31 maj 2013
Socialdepartementet