månadsarkiv: augusti 2013

Folkhögskolor blir resurs i nyanländas etablering

Nyanlända invandrare som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag får framöver möjlighet till särskilt utformade utbildningar i folkhögskolornas regi. Det kan till exempel handla om sammanhållna utbildningar som omfattar såväl svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och vissa orienterande och arbetsförberedande insatser. Det framgår av regeringens budgetproposition för 2014.

31 augusti 2013
Arbetsmarknadsdepartementet
Utbildningsdepartementet

Försvarsministern avtackade helikopterpersonal

Försvarsminister Karin Enström deltog den 30 augusti i en ceremoni i Luleå för att framföra regeringens tack till den personal som medverkat i helikopterförbandet SAE ISAF MEDEVAC (Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation). Förbandet, som stått till Isaf:s förfogande, har transporterat skadade och sjuka till sjukvårdsinrättningar inom det operationsområde i norra Afghanistan som de svenska förbanden arbetar inom.

Artikel: Försvarsministern avtackade helikopterpersonal

Försvarsdepartementet, 30 augusti 2013

Underlättad skatteredovisning för mindre företag

I promemorian föreslås en framskjuten deklarationstidpunkt för mindre företag som redovisar momsen en gång om året. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för mindre företag. Förslaget berör knappt 500 000 företag som har ett beskattningsunderlag för moms som är högst en miljon kronor.

Promemoria: Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Finansdepartementet, 30 augusti 2013

September är mode- och designmånad

September är i främjarkalendern fokusmånad för mode och design. Detta uppmärksammas på många olika sätt både i Sverige och på våra ambassader runt om i världen. Profilmånaden tjuvstartades med att handelsminister Ewa Björling besökte Mercedes-Benz Fashion Week den 27 augusti – en bra inledning på en spännande främjarmånad med fokus på mode.

Artikel: September – mode och design
Bilder från modevisningen på flickr
Blogg: Modeunder och designexport

Ökade satsningar för att säkerställa hbt-personers rättigheter och möjligheter

För första gången kommer en svensk regering under hösten att anta en hbt-strategi. I budgeten satsar därför regeringen de närmaste tre åren (2014-2016) ytterligare 21 miljoner kronor och från 2017 tre miljoner kronor årligen för att stärka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt) lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att regeringen avsätter sammanlagt 40 miljoner kronor under perioden 2014-2017.

30 augusti 2013
Arbetsmarknadsdepartementet

Insatser för fler män i förskolan

På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att göra satsningar för att öka andelen män i förskolan. Besluten är regeringens första bidrag till det som kommer att bli en nationell strategi för att öka andelen män i förskolan. Det innebär att satsningen på jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S) kompletteras med följande uppdrag till Skolverket:

30 augusti 2013
Utbildningsdepartementet