månadsarkiv: september 2013

Landsbygdsministern deltar på Mat2013

Matvanor, skolmat och mat från Småland är några av ämnena som landsbygdsminister Eskil Erlandsson betar av på Mat2013 i Växjö. Eskil Erlandsson inviger också matfestligheterna fredagen den 13 september.

Tid och plats:
Fredagen den 13 september

Invigning "Mat från Småland"
Tid: klockan 11.30
Plats: Mattältet, Stortorget Växjö

Debatt "Behöver vi en nationell strategi för bra mat och hälsosamma matvanor?"
Tid: klockan 12.15
Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, Växjö

Seminarium med Carolina Klüft "Skolmat blir kunskap"
Tid: klockan 13.15
Plats: Marknadstältet, Stortorget Växjö

Invigning Mat2013
Tid: klockan 14.00
Plats: Marknadstältet, Stortorget Växjö

Besök på Ekobacken
Tid: klockan 16.00
Plats: statsodlingen Ekobacken nedanför biskopsresidenset, Växjö

12 september 2013
Landsbygdsdepartementet

Effektivare användning av statens helikopterkapacitet

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet i syfte att underlätta vid genomförandet av polisiära insatser, bl.a. i samband med bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet. Terrordådet i Norge 2011 aktualiserade behovet av ökad samverkan mellan Försvarsmakten och polisen också i Sverige.

11 september 2013
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet

Kulturministern talade på kulturkonferens i Vara

Fredagen den 6 september talade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på konferensen Kultur på landsbygden i Vara Konserthus. Temat för kulturministerns tal var "Hur kulturen kan bli mer tillgänglig på landsbygden och kulturens betydelse för en mindre ort." Konferensen arrangerades med anledning av Vara Konserthus 10-årsjubileum.

Tal vid firande av 10-årsjubileum av Vara Konserthus

Kulturdepartementet, 11 september 2013

Regeringen föreslår sänkt skatt på egenproducerad förnybar el

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. Satsningen utformas som en skattereduktion och är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och stärka konsumenternas ställning på energimarknaden.

11 september 2013
Näringsdepartementet