Åtgärder för fler jobb i konkurrenskraftiga företag

Förslaget innebär att företagen får göra avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna, dock högst med 230 000 kronor per koncern och månad för personer som arbetar med FoU. En nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU sänker företagens direkta kostnader för FoU oavsett om företagen går med vinst eller inte. Förslaget innebär ett väsentligt incitament till nya och mindre företag som vill växa och som i dag bedöms ha störst svårigheter att finansiera investeringar i FoU.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Regeringen vill främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar i snabbväxande företag. Med syfte att förbättra reglerna kommer regeringen därför att låta utreda skattereglerna för finansiella instrument, t.ex. optioner och andra aktierelaterade incitament, som företagen ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning. Utredningen ska beakta grundläggande skatterättsliga principer.

Sammantaget innebär det att regeringen i BP14 samt i tidigare annonserade förslag satsar 2,3 miljarder på företagande:


230 miljoner kronor per år till minskat regelkrångel

  • Förenklade regler om frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning (90 miljoner kronor/år)
  • Samordning av moms- och inkomstdeklarationen för småföretag (30 miljoner kronor/år)
  • Bättre likviditet och minskad administrativ börda vid import (110 miljoner kronor/år)
  • Förenklad skatteredovisning för småföretag, analys av rak kontantmetod


1,25 miljarder kronor per år till de mindre företagen

  • Förstärkt nedsättning av egenavgifter (445 miljoner kronor/år i varaktig effekt)
  • Investeraravdraget (800 miljoner kronor/år)


820 miljoner kronor per år till skatteincitament för forskning och utveckling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>