Kategoriarkiv: Invandringspolitik

Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Början på något nytt – Etableringsförberedande insatser för asylsökande.

Riksrevisionen har granskat mottagandesystemet för asylsökande utifrån ett integrationsperspektiv. Regeringen redovisar vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av rapporten.

Skrivelsen i sin helhet

Fortsatt uppdrag att redovisa registerdata om integration

Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att fortsatt redovisa registerstatistik om integration på nationell, regional och lokal nivå i enlighet med riktlinjer som anges i regeringens beslut den 5 februari 2009 (IJ2008/2257/IU[delvis], IJ2009/228/IU, A2011/1111/IU, A2012/562/IU). Statistiken ska presenteras på SCB:s hemsida under 2013 och 2014. Statistiken som publiceras ska avse data för 2012.

För genomförande av redovisningen får SCB rekvirera högst 900 000 kronor från Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2013.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Prestationsbaserat stöd till utsatta stadsdelar

I statsbudgeten satsas 100 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för att stärka, stimulera och utveckla utanförskapsområden. Regeringen har nu fattat beslut om vilka fördelningsnycklar som ska gälla när det prestationsbaserade stödet fördelas till 15 utsatta stadsdelar i nio kommuner.

De femton stadsdelarna som ingår i satsningen är Tensta och Rinkeby i Stockholm, Ronna och Hovsjö i Södertälje, Araby i Växjö, Gamlegården i Kristianstad, Herrgården och Södra Sofielund i Malmö, Centrum-Öster i Landskrona, Hässleholmen i Borås, Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg samt Kronogården i Trollhättan.

Dessa stadsdelar har i dag en befolkningsmängd på minst 4 000 personer, en förvärvsfrekvens som är lägre än 52 procent, långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent och behörighet till gymnasieskolans nationella program lägre än 70 procent.

Storleken på stödet ska baseras på tre indikatorer:

– andel av befolkningen som förvärvsarbetar,
– andel av befolkningen som mottar långvarigt försörjningsstöd samt
– andel av dem som det givna året gick ut nionde klass med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

I modellen ska också hänsyn tas till hur stort mottagande av flyktingar som har skett i respektive stadsdel åren 2008-2012.

Stimulansmedlen kopplas individuellt till var och en av de tre indikatorerna. Den första utbetalningen kommer att ske i slutet av 2013 och baseras på förändringen mellan 2011 och 2012. Ju större positiv förändring för respektive indikator som mäts i en stadsdel, desto mer pengar får stadsdelen.

En av våra stora sociala utmaningar är att lyfta de mest utsatta stadsdelarna. Genom att stöd ges prestationsbaserat kan vi styra kommunernas insatser mot åtgärder för jobb, godkända skolbetyg och minskat bidragsberoende. Då stadsdelar jämförs med varandra kan vi också jämföra vilka åtgärder som fungerar bäst för att bryta utanförskapet, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Fördelningen av pengarna kommer att skötas av Boverket, som också får till uppgift att följa upp hur pengarna används.

Regeringsuppdraget i sin helhet

Fler nyanlända invandrare ska få samhällsorientering

Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. Den nya lagen ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen ska främst gälla nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. Lagen ska inte gälla för dem som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz eller som går i gymnasieskolan.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Fortsatt kritik mot regeringen Reinfeldt och Billström

Kritiken fortsätter att hagla från alla håll och kanter mot regeringen Reinfeldt och migrationsminister Tobias Billström angående deras flykting- och asylpolitik. Knappt har ÖB Sverker Göransson kommit tillbaka till jobbet från sin sjukskrivning på grund av överansträngning innan också han riktar skarp kritik mot regeringen.

Sverker Göransson menar att regeringen borde införa ett särskilt asylprogram för de tolkar som arbetat åt svensk militär i Afghanistan. Tolkarna som hjälpt västerländska styrkor lever ofta under ständigt dödshot så snart militären lämnat området.

Det är varumärket Sverige som vi hanterar i detta. Det måste finnas en grad av medmänsklighet, säger Sverker Göranson i en intervju med Dagens Nyheter.

Flera Allians-politiker instämmer i kritiken. Centerpartiets försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson säger att regeringen skyndsamt bör pröva frågan om tolkarnas asylansökan. Också Folkpartiets försvarspolitiske talesperson Allan Widman menar att Sverige har ett ansvar för tolkarna.

Regeringen har inte velat ge något besked. Tobias Billström har tidigare sagt att tolkarna inte kan räkna med någon särbehandling trots den exceptionella situationen och försvarsministern Karin Enström ställer sig oförstående till ÖB:s ”krav”.

Det synes nu uppenbart att Moderaterna för en egen migrationspolitik som skiljer sig från övriga Allians-partier men som nu gång på gång får beröm från Sverigedemokraterna. Vad värre är för Moderaterna är att nu också Miljöpartiet, med vilka Moderaterna samarbetar kring migrationspolitiken, ställer sig bakom ÖB Sverker Göransson och vill ge de afghanska tolkarna asyl i Sverige.

Samtidigt får statsminister Fredrik Reinfeldt kritik för sin passivitet. ”Var finns den Reinfeldt som inte släppte en rasist över bron?”, frågar sig Malin Ullgren i en krönika på DN.se.

Billström välkomnas till Sverigedemokraterna

Efter de uttalanden som Moderaternas migrationsminister Tobias Billström gjort den senaste tiden så har Sverigedemokraternas partiledaren Jimmie Åkesson och partisekreteraren Björn Söder skrivit en debattartikel på Aftonbladet.se där de välkomnar Billström till Sverigedemokraterna. ”Vår bedömning är att Tobias Billström skulle passa betydligt bättre i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp än i en regering ledd av Reinfeldt.”, skriver de i sin debattartikel.

Ny skarp kritik mot Tobias Billström och Moderaterna

Så här uttryckte sig Moderaternas migrationsminister Tobias Billström nyligen i en intervju med Dagens Nyheter:

Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig, blond svensk dam i 50-60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.

Billström har vid upprepade tillfällen fått kritik för svensk flyktingpolitik från flera håll. Nu anklagas han för ren rasism efter detta uttalande. Frågan är hur mycket av hans politik som är hans egen och hur mycket som kommer från Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt och Anders Borg? De kan ofta välja att stå i bakgrunden medan de låter övriga ministrar ta all skit.

Idag får Billström kritik från såväl Allians-kollegor som oppositionen. Stefan Löfven kräver att Fredrik Reinfeldt sätter ner foten och den tidigare partiledaren för Vänsterpartiet, Lars Ohly, kräver att Billström avgår.

Även företrädare för Allians-partierna riktar skarp kritik mot Billström och Moderaterna. ”Billström gör skillnaden
mellan M och FP tydlig”, skriver ledande liberaler på SvD.se.

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

I propositionen föreslås en ny lag som reglerar landstingens skyldighet att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Propositionen i sin helhet

Erik Ullenhag besöker USA och Kanada

Integrationsminister Erik Ullenhag besöker under nästa vecka (18-23 mars) Washington, Ottawa och Toronto för att bland annat studera integrations- och medborgarskapsfrågor.

I Washington kommer Erik Ullenhag att hålla ett seminarium på House of Sweden på temat How to create a ”We” (Welcoming Immigrant Integration in Sweden and the United States). Han kommer även att delta i en medborgarskapsceremoni. I Ottawa möter Erik Ullenhag Jason Kennedy, minister för medborgarskap, och i Toronto blir det bland annat besök på Costi, en organisation som stöttar alla invandrare till staden när det gäller jobb, utbildning och sociala frågor.

Demonstration mot utvisningar och REVA på lördag

På lördag klockan 15 anordnar Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund och Ungdom mot Rasism en demonstration i Stockholm mot utvisningar samt mot det uppmärksammade projektet REVA. Intresset har varit stort, på Facebook är 5000 anmälda och 50.000 inbjudna, och talare allt ifrån Liberala Ungdomsförbundet till Vänsterpartiet och Flyktingsgruppernas Riksråd är klara.

Vi ville skapa en bred plattform för förändring av migrationspolitiken, säger Sara Thiringer från Rädda Barnens Ungdomsförbund. Många av utvisningarna strider mot barnkonventionen, och principen om barnets bästa respekteras alldeles för sällan. Det vill vi ändra på.

Demonstrationen äger rum i Kungsträdgården och talen hålls från stora scenen. Dagen kommer förhoppningsvis att fungera som ett startskott för ännu mer arbete och motstånd mot REVA och utvisningshetsen.

Beslutet att även papperslösa barn ska få gå i skolan blir i verkligheten meningslöst när barnen inte vågar gå dit av rädsla, säger Hala Mohammed från Röda Korsets Ungdomsförbund.

REVA-projektet stärker bilden av att det finns en rätt att befinna sig i Sverige som hänger ihop med ens utseende, säger Anton Landehag från Ungdom Mot Rasism. Det är fullständigt oacceptabelt.

Talarna på lördag kommer från: Flyktinggruppernas Riksråd, Liberala Ungdomsförbundet, Miljöpartiet, Megafonen, Vänsterpartiet, Kristna Freds, Feministiskt Initiativ, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, RFSL Ungdom och S-studenter.

Röda Korsets Ungdomsförbund är det unga Röda Korset i Sverige. Röda Korsets Ungdomsförbund ställer upp för barn och unga och arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande.