Kategoriarkiv: Näringsliv och handel

E-cigaretter blir alltmer kontroversiella

Redan i fjol så beslutade Läkemedelsverket att ett 30-tal e-cigarett-märken skulle avkrävas ett godkännande som läkemedel innan deras produkter kan marknadsföras och säljas. Sedan slog Förvaltningsrätten fast att Läkemedelverkets beslut var helt korrekt. Nu har dock det skånska företaget överklagat domen i Kammarrätten vilket gör att de kan fortsätta få sälja sina produkter under tiden.

Marknaden för e-cigaretter ser dock inte lika ljus ut som den gjorde för bara något år sedan (då de figurerade i alla medier och Facebooks medgrundare köpte aktier i ett e-cigarettbolag för flera miljarder etc) då de lanserades som en revolutionerande produkt i kampen mot vanligt cigarettrökande.

Flera länder har redan förbjudit produkterna och WHO vill se en mycket hårdare reglering från bland annat EU (som hittills låtit varje enskilt medlemsland besluta själv). Den svenska regeringen har dessutom tillsatt en utredning huruvida produkterna ska klassas som tobak eller läkemedel som kommer vara klar under första eller andra kvartalet 2016.

Läs om faror och fördelar med e-cigaretter.

I dagarna publiceras dessutom en ny undersökning från Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City” som visar att cancerpatienter som röker e-cigaretter har lika svårt att sluta som de som röker vanliga cigaretter. Dessutom är nikotinberoendet större hos de som röker e-cigaretter.

Samtidigt måste man ju undra vem som sponsrar denna undersökning. Det är ju trots allt inte nikotinet i sig som orsakar cancer. Motståndet mot denna nya, relativt harmlösa produkt framstår som alltmer bisarr och man kan inte bli annat än lite konspiratorisk.

E-cigaretter verkar gå ungefär samma osäkra, och utdragna öde till mötes som elbilar (den första elbilen byggdes redan på 1800-talet!). Alla vet att det är en nyttigare, renare produkt, men det är penningstarka krafter i bakgrunden som vill annat.

Att hävda att man bör förbjuda e-cigaretter för att de uppmuntrar till ett beroende, eller eventuellt försvårar det för nikotinbrukare att sluta med nikotin är ett ganska ihåligt argument när man tar i beaktande att cigaretter, det vill säga gammeldags cigaretter med tjära och ett hundratal andra cancerframkallande ämnen, dödade fler människor under 1900-talet än såväl första som andra världskriget tillsammans!

Skapat för hand med känsla

Ett genuint hantverk är inte längre lika lätt att få tag på som för ett antal år sedan. Idag tillverkas många produkter på löpande band och själva hantverket finns inte längre kvar i samma utsträckning. När det gäller träslag och produkter i trä är det ändå populärt med material och träslag med känsla. Genom att skapa produkterna på ett mer traditionellt sätt kan man ta tillvara på alla av träets egenskaper och anpassa dem individuellt efter produkten som ska tas fram. På så sätt skapas en tidlös och hållbar design. Med hjälp av finsnickeri kan man dag både nytillverka och renovera äldre dörrar, inredningar, trappor och liknande. Att reparera på ett naturligt sätt gör att det nya träet smälter samman med det befintliga så att själva lagningen inte syns. Länge har ek varit ett av de populäraste träslagen och detta är också väldigt hållbart samtidigt som det ger en exklusiv känsla till rummet. Att kunna specialbeställa varor och tjänster ligger i tiden då många önskar en mer unik inredning till sitt hem, hotell eller kontor. Personer som sitter med denna genuina erfarenheten och kunskapen om träets förmåga blir därmed allt mer eftertraktade på marknaden. För den som är nyfiken på vilka produkter och tjänster som ryms inom finsnickeriets ramar finns mer information att tillgå på http://lundasnickerier.se/.

Färdiga lösningar eller besök på plats
Valmöjligheterna är idag stora. Vare sig du har en färdig ritning eller vill ha förslag så finns det hjälp att få. För många är det mycket värt att en erfaren snickare kommer ut och tittar på plats. På så sätt kan man få hjälp med allt från design till konstruktion och mått. Att ha en stor valfrihet ökar möjligheterna till att skapa unika objekt som håller i längden.

Regeringen utreder konsekvenser av e-fakturaförslag

- Att gå över till en papperslös offentlig förvaltning är ett viktigt mål för hela EU. Tack vare digitaliseringen får vi nu nya möjligheter att effektivisera, sänka kostnader och se till så att gemensamma standarder och regler inom EU bidrar till det, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I december 2013 antog regeringen den nya e-förvaltningsstrategin "Med medborgaren i centrum – regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning", där ett av delmålen är att statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad digitalisering.

Standardisering inom e-handelsområdet är en prioriterad fråga för regeringen. Redan 2008 införde Sverige elektronisk fakturering för statliga myndigheter. Det aktuella förslaget från EU-kommissionen innebär att även kommuner och landsting framöver måste kunna ta emot e-fakturor som följer med den nya europeiska standarden.

Anna-Karin Hatt inviger nollenergiskola

Tid: Onsdag 28 augusti kl. 11.30-12.15
Plats: Stadsskogens skola, Alingsås

Stadsskogenskolan är en del av det nya stadsdelscentrumet i Alingsås där hållbarhet och miljösmart energiomsättning är i fokus. Skolan klassas som nollenergihus vilket betyder att den på ett år själv producerar lika mycket energi som den förbrukar.

Efter invigningen finns tid avsatt för enskilda intervjuer.

Föranmälan krävs till invigningen. Kontakta kommunikationschef Malin Helltén senast tisdagen den 27 augusti kl. 16.00.

Sverige värd för European Cleantech Forum 2014

- Vi i Sverige har mycket att visa upp på miljöteknikområdet och vi ligger långt fram när det gäller att utveckla hållbara lösningar. European Cleantech Forum blir ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om svenska företags arbete och öka investeringarna i svenska företag. Därmed kan vi både öka miljöteknikexporten och stärka den gröna hållbara tillväxten i Sverige, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Värd för konferensen, som för första gången arrangeras i Sverige, är Energimyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter.

European Cleantech Forum är en årlig konferens som arrangeras av Cleantech Group på olika platser i Europa.

Satsningar för fler jobb i små och växande företag

Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter som ger 180 000 småföretag lägre kostnader med 509 miljoner kr årligen. Med förslaget sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 procent upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften sänks från 1 januari 2014.


Utvärdering av revisionsplikten

2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag. En utvärdering av den slopade revisionsplikten ska inledas under första halvåret 2015 och överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag.


Investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta.


Snabb översyn för att minska sjuklönekostnaderna för små företag

Översynen ska se hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. Möjlighet att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek ska särskilt beaktas.

- Vill man satsa på jobben ska man satsa på företagen. Det är de som är jobbskaparna, säger näringsminister Annie Lööf.

Ekengren inviger internationell mineralforskningskonferens

Tid: måndagen den 12 augusti klockan 09:00.
Plats: Uppsala universitet, gamla huvudbyggnaden, stora aulan.

Syftet med konferensen är att världens främsta forskare delar med sig av bland annat ny kunskap inom mineraliseringar, hur man hittar nya samt hur man bäst bryter redan kända fyndigheter.

Värd för konferensen är den statliga myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU.

I anslutning till invigningen av konferensen finns Håkan Ekengren tillgänglig för media.