Kategoriarkiv: Sociala frågor

Diskussioner kring stundentflakens varande

Det här med att åka på studentflak kommer kanske inte vara en självklarhet så länge till. Det blir allt hårdare restriktioner i Stockholmsområdet och nu även en politisk fråga som väcker känslor. De flesta ser fram emot att åka på flaket tillsammans med sina klasskamrater och det har faktiskt blivit en tradition. Man dekorerar flaket med björkris, ballonger och girlander. Det är idag väldigt viktigt att välja en förmedlare av studentflak som följer aktuella regler så studentflaksfirandet blir så roligt och långvarigt som möjligt. Kanske har klassen skrivit på ett större tygstycke som man hänger upp på lastbilens sida. Det är många traditioner kring studenten. Släktingar och vänner reser ofta från långt håll för att besöka och gratulera. För den som tar studenten är det en stor händelse. Man lägger flera år av studier bakom sig och öppnar upp för nya möjligheter.

Början på något nytt

Studenten är slutet på en epok och början på en ny. Det är nu som man börjar fundera på att flytta hemifrån och kanske börja studera på annat håll. Kanske vill man resa lite och tar ett uppehåll innan man studerar vidare eller så vill man börja arbeta direkt. Studentdagen är ett minne för livet och därför är det många som planerar den i väldigt lång tid innan. Det ska inhandlas mat och dekoreras. Beställas studentflak att åka på och en rad andra aktiviteter som ska ske under dagen. Musiken är också en viktig del för stämningen. Musik är faktiskt en konstform som blivit så pass vanlig och varierande att den ny också ofta innehåller någon form av budskap. Man känner igen sig och skapar minnen till låtar man hör. Musiken är en kultur som i flera religioner går i arv. Under studenten skriver man ofta egna låttexter som passar in på sin klass. Kanske skapar man en mixad spellista till flaket eller så hyr man in en DJ som spelar.

Studentflak kan bli förbjudet

När studentflaken framförs sätter det ofta stopp för mycket av den övriga trafiken i staden. För att andra ska kunna ta sig fram har man nu förbjudit student trafik på flera platser i Stockholm. Flaken orsakar svårigheter får brandkår och andra utryckningsfordon som måste kunna ta sig fram. Det är nu tredje året i rad som detta förbud existerar och troligtvis inte det sista. Stockholms Stad gick inför flaksäsongen 2014 ut med en guide om vart studentflak är förbjudet för att underlätta för alla firande och även medtrafikanter. Tillfälliga vägskyltar har placerats ut och förbudet gäller under hela säsongen för studentfirandet. Polisen övervakar att beslutet följs och gator som förbudet gäller på är exempelvis, Sergels torg, Sveavägen, Hamngatan, Kungsgatan och Klarabergsgatan. För att hålla sig uppdaterad innan man ger sig ut på studentdagen rekommenderas att man kikar in på guiden för att se vilka gator som man ska undvika just i år.

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att analysera sjukfrånvaron över tid

-Sjukförsäkringen är en viktig del av vårt trygghetssystem och vi följer utvecklingen mycket noga. Vi har lärdomar från 1980- och 90-talen om att i fall man inte är noggrann med korta sjukfall kan det leda till ökad långtidsfrånvaro. Vi bör sträva efter en långsiktigt stabil nivå i sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Försäkringskassan ska särskilt se över:

  • Hur förändringar av sjukfrånvarons nivå förhåller sig till folkhälsan
  • Vilka väsentliga förklaringar – utöver regelförändringar – det finns till svängningarna i sjukfrånvaron
  • Hur den korta sjuklönesjukfrånvaron har varierat över tid och hur sannolikheten för övergång till sjukpenning har utvecklats
  • Om tillämpningen av sjukförsäkringen har förändrats och i vilken utsträckning detta kan ha påverkat sjukfrånvarons omfattning

Försäkringskassan ska också göra en jämförelse med andra länder.

Delredovisning till regeringen sker senast den 15 maj 2014. Analysen i sin helhet ska redovisas den 14 november 2014.

Inbjudan till pressträff med den nationella hemlöshetssamordnaren Michael Anefur

Tisdag 3 september kl: 15.00, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

- Under det senaste året har jag besökt 45 kommuner runtom i landet. Det har varit mycket givande och lärorika resor, där varje kommun har redovisat hur just deras arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden fungerar. Efter varje besök har vi gemensamt kommit fram till vad som skulle kunna förändras och förbättras – och nu, ett år senare, kommer jag tillbaka för att se hur arbetet har fortskridit, säger hemlöshetssamordnaren Michael Anefur.

Samordnaren kommer att berätta om de samlade erfarenheterna av sina kommunbesök, om goda exempel på metoder och arbetssätt, och om svårigheter och utmaningar som många kommuner står inför idag.

Medier är välkomna att vid en pressträff ställa frågor till Michael Anefur, nationell hemlöshetssamordnare.

Regeringen beslutade i december 2011 att tillsätta Michael Anefur som hemlöshetssamordnare. Den nationella samordnaren ska genom dialog ge kommunerna stöd att skapa en långsiktigt hållbar struktur och fungerande rutiner i arbetet med att motverka hemlöshet. Att motverka vräkningar av barnfamiljer är prioriterat i samordnarens uppdrag.

Nazister organiserade medborgargarden

Tidningen Expo kartlade nyligen medlemmar i en sluten Facebook-grupp som organiserade en form av medborgargarden vars syfte var att ”hjälpa” polisen i upploppen som drabbade framför allt förorten Husby i utkanten av Stockholm men som också spred sig till andra stadsdelar och städer i landet. Däribland fann man en rad tungt brottsbelastade unga män med en bakgrund som fotbollshuliganer och högerextrema. Polisen grep i samband med upploppen flera högerextrema män som misstänks ha deltagit i en misshandel i Tumba.

”Klart som fan vi vill spöa blatteungar!”, skrev en av medlemmarna i Facebook-gruppen.

Den högerextrema kommunpolitikern Daniel Spansk från Nykvarn var tillsammans med 150 andra personer ute på gatorna i Tumba. Den kända kriminologen Jerzy Sarnecki kommenterade fenomenet så här i en intervju med Aftonbladet:

”Medborgargarden är bekymmersamma fenomen. Men det här är inte ens ett medborgargarde. Det här är grupperingar som söker sig till situationer där det kan uppstå bråk.”

Få politiker bor i utsatta områden

Nyligen pekade regeringen ut 38 områden i svenska städer som särskilt utsatta och i behov av åtgärder. När SvD granskade riksdagsledamöterna så visade det sig att endast 5 av 349 riksdagsmän själva är bosatta i dessa områden. Professorn i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Björn Gustafsson, säger till SvD att denna låga representation för dessa områden är ett problem eftersom det riskerar att sänka kvaliteten på de politiska beslut som riksdagen fattar varje dag. Miljöpartiets gruppledare Mehmet Kaplan, som bott i Akalla, Rinkeby och Husby i många år, är inne på samma spår och menar även han att politikernas boplatser också färgar de politiska besluten.

Promemoria om uthyrning av bostadsrättslägenheter

Ett större utrymme för bostadsrättshavare att upplåta i andra hand ska bidra till att de bostäder som finns används mer effektivt än i dag. Det ger en möjlighet att på kort sikt minska bristen på bostäder.

Det föreslås även bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra. Bostadsrättsföreningen ska få bestämma hur avgiften beräknas, men det ska finnas ett tak för hur hög avgiften får vara, i promemorian satt till tio procent årligen av prisbasbeloppet.

Förslagen är avsedda att vara en del av regeringens bostadspolitiska satsning på att öka privatpersoners uthyrning av bostäder och förbättra villkoren för denna del av bostadsmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Välkommen till tre spännande seminarier med Stefan Attefall i Almedalen

Medverkar gör:
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Ulf Perbo, Statssekreterare, Socialdepartementet
Bo Söderberg, Docent, analyschef, Boverket
Hans Lind, Professor, Kungliga tekniska högskolan Stockholm
Runar Brännlund, Professor, Umeå universitet

Tid och plats:
Tid: Måndagen den 1 juli kl. 14:00 – 16:00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Tisdagen den 2 juli arrangeras seminariet "Religion i det offentliga rummet – för mycket eller för lite?" Är religion en privatsak eller bör/kan den komma till uttryck även i det offentliga rummet? Och tar religionen i själva verket för lite plats? Gör vi olika bedömningar för olika religioner, symboler och traditioner? Hur skulle samhället se ut utan religion i offentlighet? Lyssna till ett spännande seminarium med bland annat representanter från universitet och högskola samt Svenska kyrkan.

Medverkar gör:
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Åke Göransson, Generalsekreterare, Nämnden för Statligt Stöd till
Trossamfund (SST)
Antje Jackélen, Biskop, Svenska kyrkan i Lunds stift
Göran Larsson, Professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Paki Holvander, Kommunstrateg för demokrati och mångfald, Södertälje
kommun
Anders Johnson, Skriftställare och fd chefredaktör, Dagens Nyheter
Sven-Bernhard Fast, Biskop, Visby Stift
Susanne Wigorts Yngvesson, Docent i etik, Teologiska högskolan
Stockholm

Tid och plats:
Tid: Tisdagen den 2 juli kl. 13:00 – 15:00
Plats: Länsresidensets trädgård, Korsgatan 2, Visby

Onsdagen den 3 juli arrangeras seminariet "Förnyelsen av det offentliga Sverige – vad är nästa steg?" En innovativ och effektiv offentlig förvaltning är avgörande för en fungerande välfärd. Vad är nästa steg i förnyelsen av det offentliga Sverige? Innovationsrådet har sedan hösten 2011 haft regeringens uppdrag att analysera, kartlägga och stödja myndigheternas arbete med utveckling och innovation. I början av juni slutredovisade rådet sitt arbete och presenterade ett antal förslag. Seminariet i Almedalen är ett tillfälle för diskussion kring Innovationsrådets arbete och förslag.

Medverkar gör:
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Dan Eliasson, Generaldirektör Försäkringskassan, fd ordförande i Innovationsrådet
Birgitta Arneklo-Nobin, Docent och kirurg, Skånes Universitetssjukhus Eva Lindblom, Avdelningschef, Ekonomistyrningsverket
Magnus Karlsson, Direktör Affärsutveckling/Innovation och Professor, Ericsson AB/Kungliga tekniska högskolan

Tid och plats:
Tid: Onsdagen den 3 juli kl. 11:00 – 12:30
Plats: Länsresidensets trädgård, Korsgatan 2, Visby