Karin Enström till Karlskrona

Medier är välkomna att delta enligt nedan.
Tid: Kl. 10.00. håller Karin Enström anförande på seminariet. Karin Enström är tillgänglig för media efter anförandet, ca kl. 10.25.
Plats: Blekinge Tekniska Högskola.