Etikettarkiv: Försvarsdepartementet

Effektivare användning av statens helikopterkapacitet

Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet i syfte att underlätta vid genomförandet av polisiära insatser, bl.a. i samband med bekämpning av terrorism och annan grov brottslighet. Terrordådet i Norge 2011 aktualiserade behovet av ökad samverkan mellan Försvarsmakten och polisen också i Sverige.

11 september 2013
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet

Frivilligorganisationer i förändring

Försvarsminister Karin Enström besökte den 10 september hemvärnets GMU-rekryter och representanter för Svenska lottakåren i Gävle. Besöket var ett sätt att ta del av de erfarenheter som finns hos frivilligorganisationerna i en tid då det svenska försvaret reformeras.

- Det finns en nyfikenhet på försvaret och en vilja att bidra till svensk säkerhet som Hemvärnet och Svenska lottakåren fångar upp på ett bra sätt, säger Karin Enström.

Artikel: Frivilligorganisationer i förändring

Försvarsdepartementet, 10 september 2013

Försvarsministern och ÖB besökte F 21 i Luleå

Försvarsminister Karin Enström besökte den 4 september tillsammans med överbefälhavare Sverker Göransson Norrbottens flygflottilj F 21 på Kallax utanför Luleå. F 21 är en av två insatsflottiljer i Sverige och består av två divisioner. Tidigare i år beslutade regeringen om nya investeringar på flottiljen.

Artikel: Försvarministern och ÖB besökte F 21 i Luleå

Försvarsdepartementet, 5 september 2013

Försvarsministern avtackade helikopterpersonal

Försvarsminister Karin Enström deltog den 30 augusti i en ceremoni i Luleå för att framföra regeringens tack till den personal som medverkat i helikopterförbandet SAE ISAF MEDEVAC (Swedish Air Element ISAF Medical Evacuation). Förbandet, som stått till Isaf:s förfogande, har transporterat skadade och sjuka till sjukvårdsinrättningar inom det operationsområde i norra Afghanistan som de svenska förbanden arbetar inom.

Artikel: Försvarsministern avtackade helikopterpersonal

Försvarsdepartementet, 30 augusti 2013

Samverkan för ökad informationssäkerhet

Försvarsminister Karin Enström inledningstalade den 27 augusti på årets informationssäkerhetskonferens för offentlig sektor. Att få samhällets resurser att samverka på ett så effektiv sätt som möjligt är nödvändigt för att hantera allvarliga kriser i samhället.

- Informationssäkerhet handlar om att utveckla ett informationssamhälle som fungerar i såväl vardag som i kris. Det är den svenska regeringens ambition att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det innebär också att vi måste bli väldigt, väldigt bra på informationssäkerhet, sa försvarsminister Karin Enström i sitt anförande.

Under två dagar kommer cirka 500 deltagare från offentlig sektor att utbyta erfarenheter inom en rad delområden rörande informationssäkerhet. Det är fjärde gången som konferensen arrangeras av de så kallade Samfi-myndigheterna – MSB, Polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk.

Försvarsdepartementet, 28 augusti 2013

HMS Carlskrona återkom från EU-operation

Den 25 augusti lade HMS Carlskrona åter till i hemmahamnen Karlskrona efter fyra månaders insats i Adenviken (ME03). Försvarsminister Karin Enström var stolt när hon hälsade den återvändande personalen hem igen.
- Jag är imponerad av den effektivitet och professionalism som alla har uppvisat under insatsen och jag vill framföra mitt och regeringens tack, säger Karin Enström.

Artikel: HMS Carlskrona återkom från EU-operation

Försvarsdepartementet, 27 augusti 2013

Försvarsminister Karin Enström medverkar vid HMS Carlskronas hemkomst

Med anledning av svenska marinens fartyg HMS Carlskronas återkomst till Sverige söndag 25 augusti, besöker försvarsminister Karin Enström Karlskrona och medverkar vid hemkomsten.

Tid och plats:
Pressmöte med försvarsminister Karin Enström, marininspektör Jan Thörnqvist och fartygschef Mathias Jansson
Tid: Söndag 25 augusti 10.30-11.00
Plats: Karlskrona örlogshamn

22 augusti 2013
Försvarsdepartementet