Etikettarkiv: myndigheter

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utveckla planeringen inför höjd beredskap (civilt försvar)

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap, så kallade bevakningsmyndigheter, ska samverka med Försvarsmakten i planeringsarbetet. Uppdraget handlar om att samverkan och samordning mellan civila verksamheter och Försvarsmakten stärks.

Såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap ska statliga myndigheter ha en god förmåga att hantera sina uppgifter. Myndigheter ska kunna lämna stöd till Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret och den pågående reformen av Sveriges försvar.

- Att de civila myndigheterna samverkar med Försvarsmakten i planeringen för höjd beredskap är ett viktigt led i arbetet med att stärka totalförsvaret, säger försvarsminister Karin Enström.

MSB ska redovisa uppdraget senast 31 maj 2014.

Påminnelse: Erik Ullenhag besöker Husby

Klockan 09:00 Samtal med representanter från bl a polisen, stadsdelsförvaltningen, Järvalyftet och Stödtorget om situationen i Husby. Husby Träff, Edward Griegsgången 9

Klockan 11:00 Möte med Keya Turan (artist, basketspelare) som berättar om sin uppväxt i Husby. Reactor, Edward Griegsgången 1

Klockan 13:00 Rundvandring i Husby.

Klockan 13:30 Besöker organisationen Förorten i Centrum som arbetar med att uttrycka sina åsikter genom konst och målningar. Husby centrum

"Staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare"

Regeringen vill ge personer med funktionsnedsättning erfarenhet av arbete och har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram ett praktikantprogram för den statliga sektorn. Hillevi Engström har varit drivande i frågan med att starta programmet. I september kommer Regeringskansliet och flera andra myndigheter att börja ta emot praktikanter.

Artikel: "Staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare"

Arbetsmarknadsdepartementet, 5 september 2013

Remitteringar – viktig effekt av migration

Tobias Billström inledningstalade 22 augusti på ett seminarium om remitteringar (pengar som migranter skickar tillbaka till sina ursprungsländer) som samlade aktörer på marknaden, beslutsfattare, myndigheter och det civila samhället för att diskutera och utbyta kunskap.

Artikel: Remitteringar – viktig effekt av migration

Justitiedepartementet, 23 augusti 2013

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer

I promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer" (Ds 2013:39) redovisas kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

I promemorian föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska bli tillsynsmyndighet. Vidare föreslås att ekonomiska aktörer ska rapportera misstänkta transaktioner till polisen, till exempel om någon köper ovanliga mängder av de ämnen som är uppräknade i förordningens bilagor.

Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.

Promemorian har remitterats till myndigheter och andra berörda aktörer.

Artikel: Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer

Försvarsdepartementet, 26 juni 2013

Påminnelse: Erik Ullenhag besöker Husby

I dag, måndagen den 24 juni, gör integrationsminister Erik Ullenhag ett heldagsbesök i Husby. Han kommer att möta personer som bor i området och representanter för olika organisationer och myndigheter.

Tid och plats:
Klockan 09:00 Samtal med representanter från bl a polisen, stadsdelsförvaltningen, Järvalyftet och Stödtorget om situationen i Husby. Husby Träff, Edward Griegsgången 9

Klockan 11:00 Möte med Keya Turan (artist, basketspelare) som berättar om sin uppväxt i Husby. Reactor, Edward Griegsgången 1

Klockan 13:00 Rundvandring i Husby.

Klockan 13:30 Besöker organisationen Förorten i Centrum som arbetar med att uttrycka sina åsikter genom konst och målningar. Husby centrum

24 juni 2013
Arbetsmarknadsdepartementet

Erik Ullenhag besöker Husby

Måndagen den 24 juni gör integrationsminister Erik Ullenhag ett heldagsbesök i Husby. Han kommer att möta personer som bor i området och representanter för olika organisationer och myndigheter.

Tid och plats:
Klockan 09:00 Samtal med representanter från bl a polisen, stadsdelsförvaltningen, Järvalyftet och Stödtorget om situationen i Husby. Husby Träff, Edward Griegsgången 9

Klockan 11:00 Möte med Keya Turan (artist, basketspelare) som berättar om sin uppväxt i Husby. Reactor, Edward Griegsgången 1

Klockan 13:00 Rundvandring i Husby.

Klockan 13:30 Besöker organisationen Förorten i Centrum som arbetar med att uttrycka sina åsikter genom konst och målningar. Husby centrum

19 juni 2013
Arbetsmarknadsdepartementet

Pressinbjudan: Samtal om religionsfrihet och arbetslivet

Integrationsminister Erik Ullenhag, som även har ansvar för mänskliga rättigheter, har bjudit in en rad myndigheter, organisationer och trossamfund till ett öppet samtal om religionsfrihetsfrågor inom arbetslivet. Frågor gällande religionsfrihetens plats i arbetslivet utifrån arbetstagares respektive arbetsgivares perspektiv kommer att diskuteras.

Tid och plats:
Tisdagen den 4 juni klockan 09:30-12.30, Riksdagens andrakammarsal, Entré Riksplan, Norrbro.

3 juni 2013
Arbetsmarknadsdepartementet