Etikettarkiv: Stockholm

Afrikanska utvecklingsbankens president Donald Kaberuka besöker Stockholm

Sverige har varit medlem av AfDB sedan 1982 och äger idag 1,54 procent av kapitalet i banken. Genom UD och Sida bidrog Sverige 2012 med ca 920 miljoner kronor till AfDB:s verksamhet. Regeringen bedömer att banken utför relevanta, resultatinriktade och effektiva insatser väl i linje med svenska biståndspolitiska prioriteringar. President Kaberuka besöker Sverige som del av en nordisk rundresa.

Sverige värd för European Cleantech Forum 2014

- Vi i Sverige har mycket att visa upp på miljöteknikområdet och vi ligger långt fram när det gäller att utveckla hållbara lösningar. European Cleantech Forum blir ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om svenska företags arbete och öka investeringarna i svenska företag. Därmed kan vi både öka miljöteknikexporten och stärka den gröna hållbara tillväxten i Sverige, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Värd för konferensen, som för första gången arrangeras i Sverige, är Energimyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter.

European Cleantech Forum är en årlig konferens som arrangeras av Cleantech Group på olika platser i Europa.

Fredrik Reinfeldt tar emot Islands statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

12:00 Statsministern möter statsminister Gunnlaugsson i entrén, Rosenbad.
Fototillfälle.

13:15 Gemensam pressträff med Fredrik Reinfeldt och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Lilla Pressrummet, Rosenbad. Språk svenska/engelska.

Inpassering sker genom Kopparporten. Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!

Lena Ek deltar vid Världsvattenveckan

Tid: Måndagen den 2/9 kl 12.15-12.30.
Plats: Stockholmsmässan (Älvsjömässan), lokal M16.

Miljöministern har överläggning med Kinas vice vattenminister Mr Hu Siyi, då de kommer att diskutera områden för samarbete på vattenområdet, däribland teknikutveckling, utveckling av vattenförvaltning och klimatanpassning.

Efter överläggningen kommer ministrarna att underteckna ett samarbetsavtal om Sverige och Kinas framtida samarbete på vattenområdet. Undertecknandeceremonin är öppen för media.

Miljöministern finns tillgänglig för media samband med undertecknandet.

Lena Ek inledningstalar därefter på en av Världsvattenveckans ordinarie programaktiviteter, en interregional dialog om vattenresurser kl 14.00-17.00 tillsammans med ministrar från Danmark, Indien, Kina, Mexiko, Nigeria och Tadjikistan.

I sitt tal kommer Lena Ek att dela med sig av Sveriges erfarenheter av det regionala samarbetet kring Östersjöns miljöfrågor.

Medtag presslegitimation

Tolfte Stockholm China Forum 2013

28-29 juni 2013
Grand Hotel Saltsjöbaden

Vad förväntas av det nya kinesiska ledarskapet under Xi Jinping? Vilka förändringar finns i den kinesiska utrikespolitiken och vad betyder de för Europa och USA? Finns det risk för ytterligare försämringar av relationerna mellan Kina och Japan eller förmår parterna bevara det klimat i regionen som under de senaste varit så gynnsamt för båda ländernas ekonomiska utveckling? Kan Östasien förbli världens främsta ekonomiska tillväxtmotor, eller står också Kinas ekonomi inför växande svårigheter? Kan USA, Europa och Kina gemensamt förhindra en utveckling mot växande protektionism? Kan de tillsammans ta ett större ansvar för kritiska frågor på den globala dagordningen? Håller cybersäkerhet på att bli en allt allvarligare säkerhetspolitisk fråga, och vad händer med internetfriheten?
Dessa och andra frågor ska diskuteras då Stockholm China Forum möts igen – ett forum för en återkommande transatlantiska dialog om och med Kina.

Liksom tidigare deltar en rad företrädare för Obama-administrationen, europeiska utrikesministerier och EU, och forskare vid ledande tankesmedjor och universitet i USA, Europa och Kina. Bland de säkerhetspolitiska experterna märks Princetonprofessorn Aron Friedberg, franska Asiencentrets Francois Godement och Shi Yinhong från Pekings Renminuniversitet. Också denna gång kommer Minxin Pei, den kanske oftast citerade bedömaren av utvecklingen i Kina, att finnas på plats. På mediesidan märks Financial Times Philip Stephens och New York Times diplomatiska Pekingkorrespondent Jane Perlez. Näringslivet representeras av bl.a. tysken Joerg Wuttke, baserad i Peking sedan mer än tjugo år, chef för BASF och nyckelperson för den europeiska handelskammaren i Kina. Utrikesminister Carl Bildt deltar också denna gång. Bland övriga svenska deltagare märks ekonomen Klas Eklund.

Stockholm China Forum tillkom 2006 i dialog mellan den amerikanska stiftelsen The German Marshall of the US (GMF), Utrikesdepartementet, forskningsstiftelsen STINT (3 år) och Riksbankens Jubileumsfond (5 år). Det förestående tolfte mötet finansieras av GMF och Utrikesdepartementet. Det elfte mötet hölls i Peking i december 2012, samtliga tidigare möten i Stockholm.

Hälsorisker inom barn- och ungdomsidrotten diskuteras vid nordiskt kulturministermöte

Efter mötet besöker deltagarna Nationalmuseum för att informera sig om arbetet med att renovera och förnya museet.

Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Lena Adelsohn Liljeroth har valt att särskilt lyfta fram barns och ungas rätt till kultur i sitt program för ordförandeskapet. En del i detta blir det årliga pris på 350 000 DKK till barn- och ungdomslitteratur som Nordiska rådet instiftat på kulturministrarnas initiativ och som ska delas ut för första gången hösten 2013.

Nordisk satsning på kultur och hälsa

Vid mötet diskuterade ministrarna även budgeten för det nordiska kultursamarbetet 2014. Ett samlat budgetförslag för hela Nordiska ministerrådet ska presenteras för Nordiska rådet i juni. Sedan sänds det på remiss till de nordiska länderna innan slutligt beslut i oktober.

På mötet informerades också ministrarna om det genomslag som den stora kulturfestivalen Nordic Cool har haft i amerikansk och nordisk press. En publik på upp till 250 000 festivalbesökare fick uppleva nordiska teater- och dansföreställningar, konserter och seminarier i Washington den 19 februari till den 17 mars i år, och festivalen betecknas av arrangörerna Kennedy Center som en stor framgång. Nordic Cool genererade över 370 nedslag i tryckt och elektronisk press i USA, och i Norden har rapporteringen varit mycket positiv.

- Nordic Cool gav nordisk kultur en unik chans att visa upp sig i USA. Det är mycket glädjande att festivalen väckte ett så stort intresse. Jag hoppas att de svenska och nordiska artisterna och konstnärerna som var i Washington också fick en fin upplevelse och knöt värdefulla kontakter för framtiden, säger Lena Adelsohn Liljeroth.