Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utveckla planeringen inför höjd beredskap (civilt försvar)

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap, så kallade bevakningsmyndigheter, ska samverka med Försvarsmakten i planeringsarbetet. Uppdraget handlar om att samverkan och samordning mellan civila verksamheter och Försvarsmakten stärks.

Såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap ska statliga myndigheter ha en god förmåga att hantera sina uppgifter. Myndigheter ska kunna lämna stöd till Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret och den pågående reformen av Sveriges försvar.

- Att de civila myndigheterna samverkar med Försvarsmakten i planeringen för höjd beredskap är ett viktigt led i arbetet med att stärka totalförsvaret, säger försvarsminister Karin Enström.

MSB ska redovisa uppdraget senast 31 maj 2014.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>